Подобрения

Предлагаме гъвкави решения в сферата на бизнес коучинга и корпоративните обучения, позовавайки се на най-надеждните методологии в световен мащаб. Чрез тях развиваме основни умения на хората в компанията:

 • развитие на лидерски умения
 • подобряване на ‘меки’ умения
 • корпоративни тренинги
 • личностно развитие
Коучинг програми

Коучингът е най-ефективният глобален съвременен метод за професионално развитие. В коучинг програмите си имаме за цел да придвижим важни за компанията ви хора от мястото, на което се намират в момента до мястото, на което искат да отидат, в полза на постигане на най- високите ви бизнес цели.

Бизнес коучингът е начинът да събудим лидерите ви за истински ефективен мениджмънт.

Да подобрим не само корпоративното представяне, но и усещането на личността в организацията – това е мисията на бизнес коучинга, в който специализираме успешно опита си през последните няколко години и адаптираме най-добрите световни практики към спецификите на българския пазар.

Познаваме Корпоративния Човек добре и знаем какво го мотивира. Ще помогнем на важните за компанията ви служители да бъдат по-ефективни и удовлетворени от работата си. Процесът постига овладяване на умението хората да си поставят ясни, конкретни и измерими цели, които да постигат и да организират задачите си, добавяйки към тях стойност, която да поддържа инерцията на мотивацията в екипа.

Позволете ни да развием потенциала на лидерите във вашата компания и да им помогнем да бъдат максимално успешни и активни!

Стратегията, по която работим, обхваща възможности както за индивидуална, така и за групова работа. Спрямо корпоративните цели можем да предложим отделни сесии или цялостна програма, включваща конкретни и измерими подобрения.

Плейбек трейнинг

Вдъхновени от театралната кохезия в групите от артисти, с които сме работили, поканихме плейбек форматът и в корпоративните ни трейнинги. Срещата между „софт скилс“, коучинг и театрални методологии роди фомат, който спонтанно се превърна в едно от любимите на хората в компаниите корпоративни събития. Интерaкцията е силен начин да се свържем на по- дълбоко ниво с хората, в което успяваме да интегрираме емоционална яснота, устойчивост и емпатия. С инструментите на театралните техники, развиваме усещането в хората ви за внимание на ниво индивидуално представяне, ниво работа в група и ниво среда/ потенциал на средата. Осъзнавайки необходимостта от паралелен баланс между трите нива на внимание, личността развива много по- голяма яснота за важността на въздействието, което оставя в корпоративната среда.  

Тематичните плейбек трейнингите ще помогнат да развиете и подобрите:

 • Лидерските умения
 • Екипната работа
 • Комуникацията
 • Мотивацията
 • Креативността
 • Емоционалната интелигентност и адаптивност
 • Усещането на личността в корпоративната роля

Абонирай се за нашия имейл бюлетин!

Subscribe to us to always stay in touch with us and get the latest news about me and all of my activities!